Donatie EKR Stichting

Het bestuur van de stichting Elisabeth Kübler-Ross heeft in de bestuursvergadering van 28 oktober jl. het volgende besloten. In verband met de opheffing van de Stichting EKR eind 2015 zal het resterend batig saldo worden overgemaakt aan het Landelijk Expertisecentrum Sterven (LeSt). H
Read More