Sterven, een wonderbaarlijk gegeven

Het is een Oosterse wijsheid die ons vertelt hoe wonderbaarlijk het is dat mensen om  ons heen kunnen sterven terwijl we nog altijd niet geloven dat dit ook ons zal overkomen.  

In onze Westerse wereld is dat zo mogelijk nog meer aan de orde. Door de vooruitgang in de medische wereld is sterven ver van ons af komen te staan. Het gevolg is veel ongemak en soms ook angst als het om sterven gaat. De mensen achter het Landelijk Expertisecentrum Sterven weten dat op het moment dat mensen in hun leven geconfronteerd worden met sterven, het essentieel is dat er iemand is die dat proces kan duiden. Het helpt om keuzes te maken en beslissingen te nemen vanuit inzicht en vertrouwen en niet vanuit angst.

Oprichting Landelijk Expertisecentrum Sterven

Nu onze samenleving in rap tempo vergrijst, we langer thuis wonen en vaker thuis zullen sterven, wordt het hoog tijd om op grote schaal kennis beschikbaar te maken. Met dat doel is het Landelijk Expertisecentrum Sterven opgericht. Voor iedereen. Of je nu persoonlijk met sterven wordt geconfronteerd danwel als vrijwilliger of beroepskracht. En ongeacht religie of levensbeschouwing.

Met onze activiteiten en via aandacht in diverse media zullen wij onze kennis, wijsheid en ervaring uitdragen, gericht op het Nederlandse publiek, op vrijwilligers en beroepskrachten in de terminale zorg, op zorgprofessionals en overige hulpverleners.

Wat kun je van ons verwachten

Scholingstrajecten aan een ieder die wil (leren) omgaan met sterven: voor zichzelf of om iemand anders bij te staan als naaste, als vrijwilliger of als beroepskracht;

Een telefonische hulplijn voor alle vragen van patiënten en hun naasten over (het proces van) sterven;

Consultatie en advies aan hospices die zich in de tendens van professionalisering en medicalisering, opnieuw willen of willen blijven verbinden met hun ideële doelstelling de stervende mens nabij te zijn in liefdevolle tijd, aandacht en verzorging;

Organisatie van de jaarlijkse Nationale Dag voor stervenden op 24 mei;

Op aanvraag lezingen voor algemeen publiek en uiteenlopende beroepsgroepen;

Lespakketten voor basisonderwijs en middelbare scholen (op termijn).

Op de hoogte blijven?

Een overzicht van onze landelijke activiteiten en informatie over onze (geaccrediteerde) scholingen vind je binnenkort op onze website. Op 24 mei a.s. treden we naar buiten en is er meer mooi nieuws te verwachten. Wil je op de hoogte blijven en periodiek een nieuwsbericht van ons ontvangen, laat dan je e-mailadres achter op www.landelijkexpertisecentrumsterven.nl.

namens het bestuur

Ineke Koedam – Initiatiefnemer en voorzitter

Ineke Visser (Koedam) werkte in hospices als vrijwilliger, coördinator, trainer en onderzoeker voor Peter Fenwick (UK) naar end-of-life-experiences. Zij is initiatiefnemer en voorzitter van het Landelijk Expertisecentrum Sterven en auteur van diverse boeken waar onder ‘In het licht van sterven, ervaringen op de grens van leven en dood’. Het is haar missie om bij te dragen aan verruiming van ons collectieve bewustzijn over sterven.