Persbericht

Orgaandonoren sterven aan orgaandonatie

 Symposium Baarn: Orgaandonatie en Sterven op 20 maart 2015

“De maatschappelijke druk om donor te worden is te groot en de voorlichting te eenzijdig”, aldus Ineke Koedam, auteur en adviseur bij Stichting Bezinning Orgaandonatie. Op vrijdag 20 maart  organiseert SBO een symposium in Baarn voor iedereen die goed geïnformeerd wil zijn. Veel mensen beseffen niet dat orgaandonoren niet dood zijn, maar stervende. ‘Als we weten dat orgaandonoren sterven op de operatietafel, moeten we onze organen dan wel afstaan?’

Masterplan Orgaandonatie niet gehaald

Het ministerie van VWS liet op 19 december 2014 de Tweede Kamer weten dat de doelstelling van het Masterplan Orgaandonatie niet is gehaald. In plaats van met 25% steeg het aantal orgaandonoren over 2013 met 14% en het aantal orgaantransplantaties met 11% ten opzicht van het gemiddelde in 2005-2007. In de media herleeft de roep om een Actief Donor Registratie Systeem,  een systeem waarbij alle Nederlanders vanaf 18 jaar automatisch donor zijn, tenzij zij daartegen bezwaar maken. ‘Donor, ontvanger, naasten én de transplantatiegeneeskunde zijn gebaat bij een bewuste keuze van betrokkenen. Eenzijdige voorlichting kan traumatische gevolgen hebben als tijdens het donatie- en transplantatieproces onverwachte tegenslagen blijken.’

Het symposium is bestemd voor wie:

  • twijfels heeft om zich te registreren als donor;
  • onzeker is over wat er gebeurt als je hersendood bent verklaard;
  • wil weten wat er rondom sterven gebeurt;
  • zich nader wil oriënteren op het thema orgaandonatie.

 

Algemene informatie

Symposium Orgaandonatie & Sterven, vrijdag 20 maart 2015 van 9.00 tot 16.00 uur, Zalencentrum Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4A, Baarn. Toegang € 67 incl. BTW, koffie/thee, lunch, lezingen, een workshop naar keuze en het boek  ‘Een andere kijk op orgaandonatie. Verkenningen van het stervensproces’ van auteur Ineke Koedam. www.orgaandonorjaofnee.nl.

 

Over Stichting Bezinning Orgaandonatie

SBO is voor evenwichtige voorlichting, voortdurend onderzoek en vooral een terughoudende rol van de overheid als het gaat om het werven van donoren. SBO stimuleert onderzoek naar het hersendoodcriterium, het overlijdensproces, het bewustzijn en naar ervaringen van mensen die een orgaan ontvingen en van mensen die bij leven een orgaan hebben afgestaan.

 

=====================================================================

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor interviews en informatie kunt u contact opnemen met Stichting Bezinning Orgaandonatie, Ineke Koedam, adviseur SBO

010 2021627 / 06 24 09 03 72 | sbo@xs4all.nl | www.orgaandonorjaofnee.nl

Facebook.com/orgaandonorjaofnee.nl | Twitter: @orgaandonaties

Ineke Visser (Koedam) werkte in hospices als vrijwilliger, coördinator, trainer en onderzoeker voor Peter Fenwick (UK) naar end-of-life-experiences. Zij is initiatiefnemer en voorzitter van het Landelijk Expertisecentrum Sterven en auteur van diverse boeken waar onder ‘In het licht van sterven, ervaringen op de grens van leven en dood’. Het is haar missie om bij te dragen aan verruiming van ons collectieve bewustzijn over sterven.