Gratis: een praktisch instrument

Vraag de gratis uitgave aan ‘Wensen levenseinde & orgaandonatie en ontwikkel je eigen visie rond orgaandonatie en – transplantatie  om vrij van maatschappelijke en/of morele druk een keuze te maken en je eigen wensen vast te leggen.

Het maken van een bewuste keuze is belangrijk omdat als je géén bewuste keuze maakt en je wordt geconfronteerd met tegenslagen, dat niet zelden ernstige trauma’s tot gevolg heeft voor alle betrokkenen. Daarnaast leven we in een tijd waarin je eigen keuzes moet leren maken. Keuzes die in overeenstemming zijn met jouw ware wezen, keuzes waarvan je voelt: dit klopt?

  • verdiep je in orgaandonatie en -transplantatie
  • maak een bewuste keuze
  • bespreek jouw wensen met je naasten
  • leg je keuze vast in het donorregister

 

Vraag hier jouw gratis uitgave aan: Wensen Levenseinde & Orgaandonatie Contact


Ineke
Ineke Koedam studeerde aan de UvH en is oud hospice coördinator. Sinds 2003 heeft zij haar eigen praktijk Weerschijn voor sterven, afscheid en rouw. Van 2009-2011 deed zij voor de Engelse neuropsychiater Peter Fenwick onderzoek naar 'end-of-life-experiences' . Ineke schoolt werkers in de terminale zorg, en spreekt en schrijft over sterven, het stervensproces en orgaandonatie.