Honorarium

Emotionele, geestelijke en spirituele zorg voor stervenden en steun voor zijn of haar naasten

Vergoeding onkosten
zie hieronder *

Scholingen aan vrijwilligers en beroepskrachten in de terminale/palliatieve zorg

maatwerk

Intensive ‘Omgaan met Sterven’ op post-HBO niveau (geaccrediteerd) van het Landelijk Expertisecentrum Sterven

€ 1.775

Uitvaarttoespraak (voorgesprek, tussentijdse begeleiding, schrijven en uitspreken van de toespraak, nazorg). Voor activiteiten in het weekend geldt een toeslag van 15%

€ 450,- incl. 21% btw


* Voor begeleiding van stervenden wordt geen tarief in rekening gebracht met uitzondering van vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte (on)kosten (waaronder een reiskostenvergoeding van € 0,28 per kilometer) met een minimum van € 75 incl. BTW. De mogelijkheid bestaat een vrijwillige bijdrage te doen.

Daarnaast kunt u een (eenmalige) schenking doen. Stort uw bijdrage o.v.v. schenking op rekeningnummer NL17 TRIO 0390 3046 46 met vermelding van uw adresgegevens.