Het leven voltooien

Tien persoonlijke verhalen over de waarde van leven met sterven

Dit boekje (72 pagina’s) is een uitgave van het Landelijk Expertisecentrum Sterven en omvat tien persoonlijke verhalen over mensen die hun laatste levensfase tot het einde toe hebben geleefd. Uit de verhalen, opgetekend uit de mond van nabestaanden en geduid door experts, wordt duidelijk hoe mooi, wezenlijk en kostbaar de laatste fase kan zijn, zowel voor degene die gaat sterven als voor de nabije dierbaren. De verhalen zijn niet geromantiseerd. Zaken als angst, onrust en pijn die horen bij het stervensproces vormen onderdeel van de verhalen. Stuk voor stuk zijn het bijzondere en intieme inkijkjes geworden in de levens van mensen zoals u en ik.
De duidingen door experts als Paul van Tongeren, Rudi Westendorp, Marinus van den Berg en Els van Wijngaarden geven inzicht in de spanningen die kunnen spelen rondom het levenseinde en zetten aan tot verder nadenken over gro­te thema’s zoals autonomie, vrijheid, regie, verbondenheid, eenzaamheid, nabijheid en overgave. Prijs Euro 9,50.

Om te bestellen wordt u doorgeleid naar de webshop van het Landelijk Expertisecentrum Sterven. Wilt u een gesigneerd exemplaar ontvangen? Mail dan naar info@weerschijn.nl.

Ineke Visser (Koedam) werkte in hospices als vrijwilliger, coördinator, trainer en onderzoeker voor Peter Fenwick (UK) naar end-of-life-experiences. Zij is initiatiefnemer en voorzitter van het Landelijk Expertisecentrum Sterven en auteur van diverse boeken waar onder ‘In het licht van sterven, ervaringen op de grens van leven en dood’. Het is haar missie om bij te dragen aan verruiming van ons collectieve bewustzijn over sterven.