Inspiratiekalender

p028_0_1Inspiratiekalender het Octaaf
Wijzelf als instrument in het scheppingsproces

Wil jij je plek innemen en je ‘functie’ vervullen in het Grote Geheel?
Wil jij vervulling vinden in de persoon die je bent in de tijd en ruimte op aarde?
Wil jij iets ‘ouds’ afronden om iets ‘nieuws’ te kunnen beginnen?
Wil je jouw unieke talent in de wereld brengen?
Wil jij meer vreugde, diepgang, groei, bezieling, harmonie of licht ervaren in jouw leven?

Het zijn voorbeelden van verlangens vanuit de ziel. Ben jij er aan toe gehoor te geven aan die ziele roep? Maak dan gebruik van het Octaaf.
De wet van het Octaaf komt voort uit de samenwerking tussen scheppingstijd en natuurlijke tijd. Het is een energetisch proces van 7 overgangen en een transformerend ‘instrument’ om tot verwezenlijking te komen van wie jij bent en waartoe jij je geroepen weet hier op aarde. Met het octaaf verminder je je haast en geef je jezelf rijpingstijd. Het plaatst je in de stroom van dienstbaarheid aan het worden van wie jij ten diepste bent.
Compleet met handleiding om jouw verlangen uit te zetten in de tijd, een beschrijving van de karakteristieken van de 7 overgangen gekoppeld aan de 7 hoofd chakra’s, inspirerende affirmaties om tot diepgaande transformatie te komen en energiehologrammen van Wilka Zelders om af te stemmen op hoog energetische frequenties.

€ 23,95 incl. btw en verzendkosten

te bestellen door middel van een e mail naar info@weerschijn.nl o.v.v. adresgegevens

Ineke
Ineke Koedam studeerde aan de UvH en is oud hospice coördinator. Sinds 2003 heeft zij haar eigen praktijk Weerschijn voor sterven, afscheid en rouw. Van 2009-2011 deed zij voor de Engelse neuropsychiater Peter Fenwick onderzoek naar 'end-of-life-experiences' . Ineke schoolt werkers in de terminale zorg, en spreekt en schrijft over sterven, het stervensproces en orgaandonatie.