Inspiratiekalender

p028_0_1Inspiratiekalender het Octaaf
Wijzelf als instrument in het scheppingsproces

Wil jij je plek innemen en je ‘functie’ vervullen in het Grote Geheel?
Wil jij vervulling vinden in de persoon die je bent in de tijd en ruimte op aarde?
Wil jij iets ‘ouds’ afronden om iets ‘nieuws’ te kunnen beginnen?
Wil je jouw unieke talent in de wereld brengen?
Wil jij meer vreugde, diepgang, groei, bezieling, harmonie of licht ervaren in jouw leven?

Het zijn voorbeelden van verlangens vanuit de ziel. Ben jij er aan toe gehoor te geven aan die ziele roep? Maak dan gebruik van het Octaaf.
De wet van het Octaaf komt voort uit de samenwerking tussen scheppingstijd en natuurlijke tijd. Het is een energetisch proces van 7 overgangen en een transformerend ‘instrument’ om tot verwezenlijking te komen van wie jij bent en waartoe jij je geroepen weet hier op aarde. Met het octaaf verminder je je haast en geef je jezelf rijpingstijd. Het plaatst je in de stroom van dienstbaarheid aan het worden van wie jij ten diepste bent.
Compleet met handleiding om jouw verlangen uit te zetten in de tijd, een beschrijving van de karakteristieken van de 7 overgangen gekoppeld aan de 7 hoofd chakra’s, inspirerende affirmaties om tot diepgaande transformatie te komen en energiehologrammen van Wilka Zelders om af te stemmen op hoog energetische frequenties.

€ 23,95 incl. btw en verzendkosten

te bestellen door middel van een e mail naar info@weerschijn.nl o.v.v. adresgegevens

Ineke Visser (Koedam) werkte in hospices als vrijwilliger, coördinator, trainer en onderzoeker voor Peter Fenwick (UK) naar end-of-life-experiences. Zij is initiatiefnemer en voorzitter van het Landelijk Expertisecentrum Sterven en auteur van diverse boeken waar onder ‘In het licht van sterven, ervaringen op de grens van leven en dood’. Het is haar missie om bij te dragen aan verruiming van ons collectieve bewustzijn over sterven.