‘Ik wil je iets laten zien’

Bescheiden en met een warme glans van vreugde in haar ogen komt zij met haar telefoon in de hand naar mijn boekentafel toe tijdens het symposium Wonderen & Wetenschap rondom de dood.  Ze is geestelijk begeleider in hospice De  Markies in Bergen op Zoom. ‘Ik wil je iets laten zien’, zegt ze en haar vinger veegt zoekend over het scherm, ze knikt en dan houdt ze haar telefoon voor me omhoog.

Wat ben ik verrast en verwonderd als ik het prachtige kunstwerk in glas en lood zie, geïnspireerd op de omslag van mijn boek In het licht van sterven, ervaringen op de grens van leven en dood (ontwerp: b’IJBarbara). Twee handen en daarboven een vlinder die wegvliegt. Ik ben er stil van en geroerd.

bergenopzoom

Kunstproject Bergen op Zoom

Ze vertelt me over het Shanty project dat mensen uit Bergen op Zoom uitnodigt om samen met bekende Bergse kunstenaars een kunstwerk te maken. Deze kunstwerken worden geveild en de opbrengst is voor Shanty. ‘Mijn man’, zo vervolgt ze, ‘is vorig jaar ook benaderd en hij heeft gekozen voor  kunstenares Floor de Groot, glazenier, gewoon omdat hem dat leuk leek. Hij moest zelf een ontwerp verzinnen. Jouw boek lag op tafel en zo kwam hij op het idee om de vlinder in glas en lood te maken met als gedachte het zelf te kopen en dan te schenken aan hospice De Markies. Het grappige is dat er veel belangstelling was voor dit kunstwerk en het uiteindelijk voor Euro 1.000 euro is verkocht. Shanty blij en wij als hospice blij. Het staat in het hospice, in onze hal op een side table met een kaarsje erachter. We krijgen veel mooie reacties op dit kunstwerk.’

En zo komt het dus dat de afbeelding op mijn boek tot een licht doorlatend kunstwerk werd van glas in lood en bewoners, hospicewerkers en gasten van De Markies de schoonheid ervan kunnen beleven. Dat de inhoud van mijn boek goed ontvangen is, dat wist ik getuige de reacties die met een zekere regelmaat vanuit het hele land naar mij toekomen. Maar nu blijkt dus ook de omslag met de vlinder. De vlinder, die in veel culturen met symboliek omgeven is.

Vlinders

Vlinders staan enerzijds symbool voor gedaanteverandering en schoonheid, anderzijds van de vergankelijkheid van de vreugde en de kortstondigheid van het leven.

De vlinder roept vreugde en lichtheid in ons wakker en is het symbool voor het proces van transformatie en metamorfose. De veranderende verschijningsvorm van de vlinder in drie stadia is een waar wonder en spreekt tot de verbeelding van velen. Het geeft de mens hoop op transformatie. Hoop op de overgang van het aardse bestaan naar een wereld van licht en eeuwigheid. De ziel ontstijgt daarbij haar stoffelijk omhulsel zoals de vlinder zijn pop. (uit: In het licht van sterven).

Dat het velen mag inspireren!

Ineke Visser (Koedam) werkte in hospices als vrijwilliger, coördinator, trainer en onderzoeker voor Peter Fenwick (UK) naar end-of-life-experiences. Zij is initiatiefnemer en voorzitter van het Landelijk Expertisecentrum Sterven en auteur van diverse boeken waar onder ‘In het licht van sterven, ervaringen op de grens van leven en dood’. Het is haar missie om bij te dragen aan verruiming van ons collectieve bewustzijn over sterven.