Uitvaart

Een warm en persoonlijk afscheid

Als er iemand dood gaat in uw naaste omgeving, dan is dat een ingrijpende gebeurtenis in uw leven. Of iemand nu overlijdt na een langdurig ziekbed of heel plotseling, ineens sta je dan voor de taak de afscheidsplechtigheid te regelen. Mensen willen graag afscheid nemen op een manier die past bij de overledene, die recht doet aan deze mens. Goed kunnen terugkijken op een warm en persoonlijk afscheid helpt u bovendien die eerste moeilijke periode door te komen.

Ik kan u helpen bij het vorm en inhoud geven van het afscheid van de persoon die u zo dierbaar is. Naast informatie en advies over een persoonlijke invulling, of dat nu gaat om tekst, muziek dan wel persoonlijke rituelen, kan ik uw toespraak verzorgen en treed ik als uitvaartspreker op. U kunt mij via uw uitvaartondernemer maar ook rechtstreeks benaderen via tel. 06 24 090372.

Nog regelmatig hoor ik van mensen dat zij niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid een uitvaartspreker te vragen voor de afscheidsplechtigheid van een naaste. Evenzo vaak hoor ik van families hoe waardevol het voor hen is geweest en hoe zij, in de veelheid van zaken die geregeld moeten worden, de geruststelling hadden dat het met de toespraak wel goed zou komen. U zult in de tijd na het afscheid en wellicht in de tijd die voor u ligt met anderen spreken over deze kostbare tijd.

Spreken bij de uitvaart

Iedereen wil graag op passende wijze afscheid nemen van een geliefde. Dat kan op vele manieren, maar in de hectische dagen rondom een sterven ontbreekt het de naasten nogal eens aan rust en bezinning om op treffende wijze een toespraak voor te bereiden en uit te spreken. Op basis van een gesprek dat ik met u als nabestaanden heb, schrijf ik een toespraak die recht doet aan uw geliefde. De nadruk ligt op wat deze mens voor u heeft betekend,wat voor hem of haar wezenlijk is geweest in dit leven en of er sprake was vaneen levensbeschouwelijke, spirituele dan wel religieuze overtuiging. Voor dat gesprek neem ik ruim de tijd en samen wordt vastgesteld aan de hand van belangrijke gebeurtenissen en herinneringen, wat nog moet worden gezegd. Naast tijd bied ik rust en liefdevolle aandacht. Want hoe de relatie met de overledene ook is geweest, vaststaat dat er vele gevoelens en emoties boven komen. Daarnaast geldt dat dat lang niet altijd alleen met het verlies van dit moment te maken heeft, maar veelal ook met eerdere verliezen. De ervaring leert dat het voorgesprek een belangrijk moment is in de beginfase van een leven zonder die betekenisvolle ander.

Deze dienstverlening omvat een voorgesprek van ca. 2 uur, tussentijdse ondersteuning, nazorg, en het schrijven en uitspreken van de toespraak tijdens de plechtigheid. Voor nadere informatie belt u met 06 24 090372.

Wat anderen zeiden:

‘Nogmaals vanuit ons hart bedankt voor een voor ons onvergetelijke, onder de droeve omstandigheden, prachtige ochtend. Je hebt mijn vader met ere beschreven, op een wijze alsof je hem hebt gekend. Ineke het is mede aan jou te danken dat dit afscheid van mijn vader in ons geheugen is gegrift’. Fam S. te Rotterdam

‘Uitstekend’. ‘10’. Fam van M. te Krimpen a/d Lek

‘Ineke, je was goud voor ons. Nog één keer, BEDANKT!!! R. te Rotterdam

‘Mevrouw Koedam heeft de gave iemand op zijn gemak te stellen en het persoonlijke verdriet om te zetten in ‘enthousiasme’over de overledene. Vele complimenten van bezoekers. De mogelijkheid was onbekend. Zou meer publicatie aan gegeven moeten worden’. Dhr S. te Rotterdam

‘Het was gewoon erg goed’. ‘Ik vond het fijn dat mijn zoon een goed woordje van je kreeg, waardoor hij met zelfvertrouwen zijn gedicht voorlas’. KvS te Hellvoetsluis

‘Toespraak in één woord uitstekend, Ineke rustig en begrijpend’. RH te Rotterdam

‘Het was helemaal af; iedereen roept er over’. Fam van B te Oostvoorne

‘Perfect, zoals ik het zelf zou willen zeggen’. F.E. te Krimpen a/d IJssel

‘Nogmaals hartelijk van de juiste en liefdevolle inbreng op deze voor ons zo moeilijk dag’. Fam van S te Rotterdam

‘Geheel aangepast aan onze (uitgesproken) voorkeur. Héél goede interview skills’. Dhr en mw Van B te Rotterdam

‘De wijze waarop jij het levensverhaal van mijn moeder hebt weergegeven was hartverwarmend en heeft ons op deze verdrietige dag erg goed gedaan’. En o, zo veel mooie reacties op jouw spreken’’.
C. te Rotterdam